19370213 - Meddelande från Andelsslakteriet.

Meddelande från Andelsslakteriet.

Sedan överenskommelse träffats med Gotlands järnväg om uppsamling från Rone, Burs, När, Lau och Garda socknar av djur för transport till Slakteriet, kommer järnvägens bil att börja sina turer härför måndagen den 22 innevarande februari.
Tider och platser för avlämning av smådjur: Måndagar svin, fredagar kalvar och får. Alarve kl. 7,15, Vanges 7,45, Vägskälet vid Petterssons handelsbod i Burs 8,00, Burgände 8,25, Når (kyrkbyn) 8,45, Lau (kyrkbyn) 9,30, Garda 10,00. Lastbryggor komma att anläggas vid dessa platser. Storboskap hämtas vid resp. gårdar, onsdagar, såvida anmälan skett till Stånga järnvägsstation föregående måndag samma vecka. Avgifter för uppsamlingstransporterna behöva icke erläggas till bilföraren, utan uttagas av Andelsslakteriet vid likviden för redovisning till järnvägen enligt följande taxa: för storboskap kr. 1: 50, svin och gödkalvar 0: 75, spädkalvar och får 0: 50, unglamm 0: 30 per styck. För transport av suggor och galtar i burar skall överenskommelse ske i varje särskilt fall med Stånga järnvägsstation.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36