19370213 - Anstånd.

Anstånd.

K. m :t har beviljat Lickershamns fiskareförening u. p. a. anstånd med erläggandet av viss del — 10,000 kr. — av föreningens andel i kostnaderna för fiskehamnsanläggningen vid Lickershamn i Stenkyrka socken.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36