19370213 - Andelsslakteriets distriktsmöten.

Andelsslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls i går i gamla skolan i Tingstäde under ordförandeskap av lantbr. Per Svensson, Sorby i Stenkyrka. Som representant för slakteriets styrelse närvar dir. Edv. Wahlgren.
Till ortsombud valdes: för Martebo Nils Larsson, Snaldarve, med Oskar Björkander, Pajse, som suppleant, för Lummelunda Ture Lundgren, Lundbjers, suppl. Gösta Lindlöf, Nygranne, för Stenkyrka Theodor Jacobsson, Kvie, suppl. Karl Karlsson, Stenstu, för Tingstäde Chr. Jespersson, Furubjers, suppl. J. A. Hederstedt,
Culllauser, för Bro K. Norrby, Tuer, suppl. S. Wahlberg, Kvie, för Lokrume Sigurd Bendelin, Stenby, suppl. Bernhard Nilsson, Hammars, samt för Hejnum A. Björkander, Rings, suppl. H. Andersson, Mallgårds.
Mötet beslöt biträda det tidigare omnämda kommittéförslaget angående åtgärder mot försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36