19370213 - Sandafiskarens efterlevande få hjälp.

Sandafiskarens efterlevande få hjälp.

Regeringen har beslutat tillerkänna dödsbodelägarna efter vid laxfiske i december omkomne fiskaren Konrad Melin från Sanda, Västergarn, ersättning med 140 kr. för förlust av fiskredskap. Redskapsförlusten inträffade vid Melins fiske efter strömming utanför Västergarns utholme natten mellan 10 och 11 aug. Det nu beviljade statsbidraget utan återbetalningsskyldighet motsvarar halva värdet av den förlorade redskapen. (P.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36