19370213 - Landsbygden. Näs.

Landsbygden.

NÄS, 11 febr.
Ett trevligt samkväm hade eleverna i fortsättningsskolan härstädes anordnat i onsdags kväll för sina föräldrar. Sedan en av eleverna Lars-Erik Larsson hälsat gästerna välkomna vidtog ett omväxlande program. Musik på fiol utfördes av Bengt Ekedahl. Kaffedrickning var naturligtvis också med på programmet. Föräldrarnas tack framfördes av hr Aug. Ekedahl, Drakarve. Till sist sjöngs psalmen; Herre signe, du och råda.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36