19370602 - Godkänt testamente.

Godkänt testamente.

KammaradvokatfiskaLsämbetet har icke funnit anledning att för arvsfondens räkning föra klandertalan mot av avlidna änkefru Gustava Nilsson från Stenkyrka socken upprättat testamente. (P.)Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124