19370602 - Petterkvist

Petterkvist: Kolarbetaren på villovägar.Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124