19370603 - Petterkvist

Petterkvist: Alla sätt äro bra -Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Juni 1937
Nr 125