19370605 - Lösöreauktion å Klintehamn.

Lösöreauktion å Klintehamn.

Tisdagen den 8 innev. juni kl. 11 t. ra. kommer för bankkamrer Rudolf Herlitz sterbhus räkning att försäljas all boets lösegendom, varav må nämnas: bokskåp, bokhyllor, snedklaffbyrå, olika slags bord, mahognysoffa, sängar, stolar, chäslong, kommod, rakbord, hörnskåp, radio, oljemålningar ,därav en Kallstenius, glas och porslin, linne, järnsaker, mattor, gräsklippningsmaskin, trädgårdsmöbel, isskåp, begagnade mansgångkläder m. m.
Betalningen skall erläggas den 1 oktober 1937 eller vid anfordran. Äganderätten till försåld vara för-behålles tills likvid erlagts.
Klintehamn den 1 juni 1937.
Justus Jakobson.Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Juni 1937
Nr 127