19370605 - Avslagen framställning om vägbygge.

Avslagen framställning om vägbygge.

En framställning om att allmän väg måtte byggas från Martebo till Roshaga i Stenkyrka samt att den enskilda vägen från Roshaga till allmänna vägen i Stenkyrka i samband därmed måtte upptagas till allmänt underhåll har f. n. icke föranlett någon åtgärd från länsstyrelsens sida.Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Juni 1937
Nr 127