19370605 - Klintehamn.

Klintehamn.

Apoteket.
Uppgiften att apoteket i Klintehamn skall förestås av apotekare Gran är felaktig och har tydligen uppkommit genom något misstag av nyhetsbyråerna i Stockholm, har man bett oss meddela. Antagligen gäller uppgiften Kristinehamn.Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Juni 1937
Nr 127