19370609 - I här fört föreningsregister

I här fört föreningsregister

hava nedannämnda dagar innevarande år intagits följande anmälningar, nämligen:
den 1 maj:
Mästerby Framtids byggnadsförening utan personlig ansvarighet i Mästerby har å sammanträden den 1 november 1936 och den 7 februari 1937 beslutat träda i likvidation. Till likvidatorer hava utsetts Erik Enekvist och Gunnar Ohlsson, båda i Mästerby. Rätt att teckna föreningens firma tillkommer ovannämnda Enekvist och Ohlsson i förening;
den 15 maj:
Ur styrelsen för Gotlands-Postens Byggnadsförening n. p. a., som har sitt säte i Visby, hava avgått ordinarie ledamöterna Lars Petter Nilsson, Mästerby, och Efraim Johannes Larsson, Vamlingbo, samt suppleanterna Sem Jacob Emanuel Andersson, Slite, och Jakob Petter Lidehn, Ljugarn. I de avgångnas ställe hava invalts, såsom ordinarie ledamöter Johan Ahlsten, Alva, och Rudolf Palmqvist, Hogrän, samt såsom suppleanter Hilding Jakobsson, Visby, och Gottfrid Larsson, Hogrän;
den 31 maj:
ur styrelsen för Mellersta Gotlands Andelsmejeriförening u. p. a. som har sitt säte i Visby, hava avgått Karl Johan Levander, Bols i Havdhem, och Torsten Wiman, Nygårds i Västerhejde; och hava i deras ställe såsom ordinarie ledamöter inträtt hittillsvarande suppleanterna Jacob Johan August Jacobsson, Allmungs i Havdhem, och Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga.
Till suppleanter i styrelsen efter ovannämnda Jacob Johan August Jacobsson och Anton Kristian Kristiansson samt Johan Pettersson, Rundarve i Atlingbo, som jämväl avgått, hava invalts Torsten Wiman, Nygårds i Västerhejde, Anton Theodor Jakobsson, Bölske i Eke, och Carl Henning Widn, Vallbys i Hogrän. Firman tecknas av Jacob Johan August Jacobsson, Allmungs, i Havdhem, Gunnar Johannes Nilsson, Halner i Bro, direktören Nils Broander i Visby, disponenten Per Einar Persson i Barlingbo och kontorschefen Harald Leopold Fransson i Visby var för sig utom i fråga om lånetransaktioner, då firman texknas av Gunnar Johannes Nilsson, Nils Broander, Jacob Johan August Jacobsson och Harald Leopold Fransson, två i förening;
den 3 juni:
styrelsen för Gotlands hästaveln- och hingstägareförening utan personlig ansvarighet, som har sitt säte i Visby, utgöres numera av Arthur Carl Vilhelm von Corswant, Stora Hästnäs, Visby, Fritz Olof Viktor Frigren, Visby, och Erik Olov Fredrik Häglund, Gandarve i Vänge, ordinarie ledamöter, med Albert Johansson, Larsarve i Roma, och Lars Anton Jakobsson, Koparve i Lau, såsom suppleanter. Föreningens firma tecknas av von Corswant och Frigren i förening.
Visby i landskansliet den 7 juni 1937.
LÄNSSTYRELSEN.Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130