19370612 - Landstormsområdena.

Landstormsområdena.

K. m:t har till arvoden åt förrådsförvaltarna vid landstormsförråden i Ala och Havdhem anvisat 540 kr. och åt förrådsförvaltarna vid förråden i Sanda och Bäl 420 kr., sammanlagt 1,920 kr. (P.)Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Juni 1937
Nr 133