19370614 - Död. Anna Karolina Lindkvist.

Tillkännagives att min goda, älskade maka Anna Karolina Lindkvist hastigt avled i dag i sitt 58:de levnadsår; sörjd av oss och åldrig moder.
Trosings i Gammelgarn den 14 juni 1937.
FRANS LINDKVIST.
Vera och Karl.

Älskad i livet, saknad i döden.Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134