19370614 - Skogsbrand i Hellvi.

Skogsbrand i Hellvi.

En skogsbrand upptäcktes igår vid 2-3-tiden å skogsmark tillhörande Smöjens kalkbrott i Hellvi. Elden upptäcktes av en förbipasserande person innan den ännu fått alltför stot spridning. Brandplatsen var belägen c:a 1000 meter från Smöjens utlagtningsbrygra. Tack vare att besättningarna på två i hamnen liggande fartyg omedelbart kommo till hjälp kunde elden begränsas och härjade blott omkring ½ tunnland, mest ungskog. Ett par bilar körde vatten från Smöjens hamn till brandplatsen och man kunde därigenom effektivt stoppa elden i den torra skogen. Den verkliga eldorsaken är icke bekant men man håller icke för otroligt att blixten slagit i skogen där elden sedan legat och pyrt.Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134