19370616 - Auktion å kreatur.

Auktion å kreatur.

MÅNDAGEN DEN 21 JUNI kl. 1 e. m. låter ALBIN ROSENVIK, MOOS i STENKYRKA genom auktion försälja: 6 st. prima, reaktionsfria kor, dels nykalvade och dels i kalvställning, 2 st. arbetshästar.
Betalningsanstånd till den 1 oktober 1937 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 16 juni 1937.
Fritiof Jacobsson.Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Juni 1937
Nr 136