19370617 - Petterkvist

Petterkvist: Alla sätt äro bra.Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 Juni 1937
Nr 137