19370622 - Regn!

Regn!
Efterlängtad nederbörd över hela
Gotland i går och i natt.

Äntligen har den gotländska myllan och växtligheten fått vad den så länge längtat efter — regn, regn i ganska rikliga mängder till och med — ett välgörande regn, som skänkt den försmäktande grödan ny kraft att leva och utveckla sig. Och det var sannerligen på tiden. Det började se betänkligt ut på sina håll, och de gotländska odalmännen ha haft all anledning att lägga sina pannor i djupa veck när de bekymrat betraktat sina slokande fält och tegar. Men nu ser det som sagt mycket ljusare ut, även om växtligheten på vissa håll inte kan räddas till att bli så givande som den kunde ha blivit, om nederbörden infunnit sig på ett tidigare stadium. Har sålunda gårdagens och nattens flöden från ovan varit i viss mån välsignelsebringande för äringen, är därmed inte sagt, att man, åtminstone i vissa trakter av vårt län, ej skulle vara tacksam för ytterligare håvor från höjden i form av en ordentlig rotblöta. Ty som en sådan kan det senaste dygnets nederbörd trots allt inte betecknas. Jorden är fruktansvärt uttorkad och fordrar därför mer väta än vanligt. Hur som helst är man i synnerSet på jordbrukarhåll naturligtvis glad över det som kommit. För övrigt är månskifte i faggorna, vadan det inte är uteslutet att den gode Jupiter Pluvius blir i humör att inom en icke alltför avlägsen framtid öka sin godhet, hoc est regnmängd, med ytterligare några millimeter.
Om en fjorton dar eller så är man säkerligen tacksam för ny "påfyllning" av den livgivande vätskan.
Av de upplysningar vi i dag inhämtat från olika trakter av ön framgår, att den senaste nederbörden praktiskt taget fallit över hela Gotland, på sina håll i samband med mer eller mindre kraftigt åskväder.
För att börja med södra delen av ön har hela Sudret blivit ganska rikligt välsignat. På Hoburgen uppges sålunda att man där uppmätte gårdagens nederbörd till sammanlagt 11 mm. och i natt till 0,4 mm., vilket innebär, att man där på tre dygn fått inte mindre än tillsammans 18 mm. Nederbörden synes ha fördelat sig tämligen jämt även på den delen av ön, varför Sudret torde klara sig en tid framåt. Beträffande östra delen av länet inhämtas bl. a., att nederbörden vid Östergarns fyr i morse uppmättes till 13,5 mm. I dessa trakter började det regna strax efter middagen igår och höll på till framemot midnatt. Några kraftiga åskknallar noterades mellan kl. 6 och 7 igår eftermiddag. I Anga föll 13 mm., därav 5 i natt. Även inne i landet har man fått ganska rikligt med regn. Roma rapporterade sålunda kl. 8 i morse 13,1 mm. och Buttle 10. Även norrut föll ett gott regn igår, ibland i form av skurar och stundom som ett mera stillsamt flöde. På Fårö och i Fårösund åskade det ett tag på eftermiddagen och föll en ganska ymnig nederbörd. Också i Tingstäde har det under den gångna natten regnat under flera timmar. I Källunge föll det hela 15 mm. igår och i natt, men någon rotblöta är man på den kanten inte hågad att kalla nederbörden för. Den torde ha gått ned 3 å 4 tum. I Gothem föll det sammanlagt 14,5 mm. och i Follingbo 12. Inte heller västkusten blev utan. Sålunda rapporterar Västergarn 10 mm. och Visby hade till kl. 7 igår kväll fått 1,1 och kl. 8 i morse ytterligare 8 mm.
Sammanfattningsvis kan nog den konklusionen göras, att såväl höst- som vårsäden skall efter det senaste regnet komma att repa sig avsevärt — detta har man förresten på sina håll redan kunnat fastslå som ett glädjande faktum. Även vallarna ha, där de inte voro alltför illa åtgångna av torkan, repat sig väsentligt.Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141