19370622 - Landsbygden. Gammelgarn.

Landsbygden.

GAMMELGARN, 21 juni.
Somanarfest firade Davide söndagsskola i söndagsförmiddags hos hr Alfred Sjöström. På grund av det ostadiga vädret måste festen hållas inomhus. Fröken Maria Sjöström inledde med bibelläsning och bön, varpå ett omväxlande program utfördes. Pest. Appelgren talade till barnen med ledning av dagens söndagsskoltext om den nya himmelen och den nya jorden. I övrigt medverkade barnen själva med sång och uppläsning. Rikligt med sång och musik förekom. Kollekten för söndagsskolarbetet uppgick till 18 kronor. Både barn och äldre bjödos på kaffe under en rast i festen. Sedan barnen fått mottaga tidningar avslöt hr Aug. Olsson, Ardre, med några ord samt bön.Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141