19370622 - Landsbygden. Follingbo.

Landsbygden.

FOLLINGBO, 21 juni.
En högtidlig af tongudstjänst hölls här i kyrkan i går kväll under medverkan av sångare från Källunge och Ekeby, vilka under kand. G. Düréns skickliga ledning på ett mästerligt sätt utförde flera sånger. Altartjänst förrättades av kand. Dürén, som även höll en god predikan över dagens text. Den i allo givande gudstjänsten avslöts med ps. 285: 6, varefter organisten utförde orgelfantasi av Saint-Saëns. Den med blommor prydda kyrkan var i det närmaste fulltaligt besökt.
Efteråt följde ett trevligt samkväm i skolan, där sångare och kyrkobesökare bjödos på kaffe av vännerna på platsen, samt ytterligare körsång utfördes av såväl främmande som egna sångare. Kand. Dürén talade en stund, därvid manande de unga till deltagande i årets kyrkliga ungdomskurs i Västkinde. Till sist sjöngs ps. 500: 7.
Till anordnarna ett hjärtligt tack och da capo.



Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141