19370625 - Landsfiskalerna.

Landsfiskalerna.

Landsfiskalen i Kräklingbo distrikt R. S. Tigerhielm åtnjuter semester fr. o. m. den 28 juni t. o. m. den 17 juli med e. landskanslisten Paul Carlson som vikarie.Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143