19370625 - Illa stångad

Illa stångad

av en fyraårig tjur blev på midsommaraftonens kväll hemmansägaren Nils Druse, Västlaus i Burs. När Duse skulle flytta tjuren, som gick på tjuder, gick den helt oförmodat till anfall. Duse, som var fullständigt oförberedd, lyckades ej få tag i nosringen, utan blev kastad upp i luften flera gånger och rullade iväg cirka 10 meter. Därvid svimmade han av. Då han kvicknade till igen låg tjuren med halsen över honom och hade fastnat med hornen i jorden. Nu lyckades Duse få tag i nosringen och kunde hålla besten, tills drängen på gården kom till undsättning. Duse hade erhållit kont usioner på högra vaden, på pannan och i nacken samt vidare fått bröstkorgen illa klämd varjämte kläderna blivit sönderrivna. Vikarierande provinsialläkaren i Hemse, som tillkallades, förband den skadade, men ansåg att han kunde vårdas i hemmet. Tjuren, som i stort sett är godmodig, hade förra året ett anfall av raseri och ristade då upp buken på en häst.Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143