19370625 - Petterkvist

Petterkvist: Misslyckad spekulation i sensation.Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143