19370625 - Landsbygden. Gammelgarn.

Landsbygden.

GAMMELGARN, 23 juni.
Årsmöte med Östergarns-kretsens metodistförsamling hölls i tisdags e. m. i Gammelgarns kapell under ordförandeskap av distriktsföreståndaren, pastor A. Sundfeldt. Sedan en psalm sjungits inledde pastor Sundfeldt med bibelläsning och bön. Därefter föredrogos rapporter från de olika verksamhetsgrenarna: söndagsskolan 1 Gammelgarn, juniorföreningarna 1 Gammelgarn, Ala och Kräklingbo, ungdomsföreningen, syföreningen, missionsorganisationen etc. Av kassarapporterna framgick att de fyra församlingskassorna på kretsen för verksamhetsåret balansera på en sammanlagd summa av 2,175: 16, juniorkassorna omsluta tillsammans 256:33 och ungdomsföreningens slutsumma är 244: 70. Efter rapporterna förrättades vederbörliga val. Beslut fattades att 1 höst fira minnet av Östergarns-kapellets 65-åriga tillvaro. Årsmötet avslutades av pastor Sundfeldt.
På kvällen var offentligt möte med nattvardsgång anordnat. Efter inledning av pastor Gällmo predikade Sundfeldt över orden i 2 Mos. 33: 15 "Om du icke själv vill gå med, så låt oss alls icke draga upp. Stunden som därpå följde vid Herrens bord var mäktig och gripande.Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143