19370629 - Båthållningsbidragen för år 1936.

Båthållningsbidragen för år 1936.

Lotsstyrelsen har tillerkänt personalerna i mellersta lotsdistriktet bl. a. följande belopp som bidrag för år 1936 till underhåll, komplettering och drift av båtar : Visby lotsplats 738: 29, Fårösund 1,901: 14, Kylley 599: 01, Slite 656:96 Ronehamn 274: 63, Burgsvik 133: 98, och Klintehamns lotsplats 199: 23 kr. Sammanlagda bidraget blir 6,368: 09 kr.Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146