19370417 - Ved- och virkesauktion i Boge.

Ved- och virkesauktion i Boge.

Lördagen den 24 innev. april id. 5 e. m. kommer medelst offentlig auktion att försäljas, å sågplatsen vid Slees i Boge, ett parti takspån, flo-, tvet- och grenved från avverkningen, vrakbräder m. m. m. m.
Anstånd för godkände köpare till 1 sept. 1937 eller vid anfordran.
Boge den 17 april 1937.
ADOLF LÖFQVIST.Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87