19370417 - Bättre telefonförbindelser å Gotland.

Bättre telefonförbindelser å Gotland.

Enligt beslut av telegrafstyrelsen skola i år byggas en del nya landsledningar å Gotland. Bl. a. blir det dylika ledningar Visby—Gotl. Ekeby, Källunge—Tingstäde, Lärbro—Kappelshamn, Lärbro—Slite, Hemse—Eksta, Hemse—Gotl. Linde, Hemse—När, Klintehamn—Hejde och Tingstäde—Hejnum. (P)Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87