19370417 - Nya vägarbeten.

Nya vägarbeten.

Länsstyrelsen har förpliktat de väghållningsskyldiga inom Gotlands södra vägdistrikt att i överensstämmelse med ett av civilingenjör Harald Sellergren uppgjort förslag låta utföra omläggning och förbättring av vägarna Havdhems korsgata—Eke kyrka, Havdhems korsgata—avtagsvägen till Lilla Allmungs i Havdhem, Havdhems korsgata-500 m. söderut mot Grötlingbo, Havdhems korsgata—avtagsvägen till Hablingbo vid Sigters i Havdhem.
Arbetena, som kostnadsberäknats till 60,900 kr., skola utföras under förutsättning att sedvanligt statsbidrag erhålles.
Under samma förutsättning har länsstyrelsen även förpliktat Gotlands norra vägdistrikt att för en kostnad av 45,000 kr. utföra omläggning och förbättring av vägen Visby—Roma å delen mellan Skrubbs och Hagvards i Follingbo.Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87