19370415 - Död. Karl Viktor Karlsson.

Vår käre fader Karl Viktor Karlsson har i dag insomnat i en ålder av 85 år.
Hogrän den 14 april 1937.
BARNEN.



Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85