19370415 - Kurser i hovvård.

Kurser i hovvård.

Enligt beslut av lantbruksstyrelsen skola i år anordnas kurser inom Gotlands län i hovvård och hovbeslag och hållas i Klintehamn, Burgsvik, När, Kräklingbo och Lärbro. Ledare blir distriktsveterinären Sven Carlson i Tjällmo. (P.)Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85