19370415 - Landsbygden. Anga.

Landsbygden.

ANGA, 14 april.
Ett ungdomsföredrag här i folkskolan i lördags kväll. Detta hade anordnats av föreningen "Nordisk ungdom" härstädes, vilken kunde glädja sig åt en talrik publikanslutning.
Mötet inleddes med att led. hr Pettersson hälsade de närvarande välkomna, varefter organisationschef Hartin från Örebro talade över ämnet "Ungdomen gör uppbrott". Tal. framställde bl. a. synpunkter, att det vår tids ungdoms största och viktigaste uppgift är, utplånande av den nu existerande "klasskänslan" och skapandet av en samhörighetskänsla mellan ungdom från olika samhällslager, såväl på land som i stad.
Härefter sjöngos några av N. U:s sånger, samt framfördes ungdomsrörelsens program.
över ämnet "Ultima Tule" talade sedan hr B. Olsson från Visby. Tal. framställde på ett medryckande nätt de gamla Tuleinvånarnas kamp för tillvaron och med en gripande fosterländsk vädjan slöt talaren sitt talangfulla och manande anförande. Den tacksamma publiken applåderade livligt de olika talarnas anföranden, och till avslutning sjöngs unisont "Friheten leve".Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85