19370414 - Fastighets- och lösöreauktion i Anga.

Fastighets- och lösöreauktion i Anga.

Tisdagen den 20 april kl. 11 f. m. låter ARVID LARSSON, STENSTU, genom offentlig auktion försälja dels fastigheten och dels lösöre, varav nämnes: Arbetsvagn, arbetskälkar, kälkrack, lastdragare, mindre åkvagn, särlings- och slåttermaskiner, hästräfsa, hackelsemaskin, vänd-och spetsplogar, vält, harvar, decimalvåg med vikter, 2 foderhäckar m. m.
Inre, såsom sängar, 2 bord, stolar, Singer symaskin, vävstol med tillbehör, separator, bakbord, drickskärl, köttina, transportflaskor m. m.
Kl. 1 e. m. utbjudas fastigheterna 7/64 mtl. Stenstu och 7/612 mtl. Bothes om 18 tnld. åker och c:a 70 tnld. hagmark. Utbud i helhet och i mindre lotter. Villkoren vid utropet. A lösegendomen betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 november 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84