19370414 - Landsbygden. Gerum.

Landsbygden.

GERUM, 11 april.
En trevlig vårfest hade Gerum kristliga juniorförening anordnat i missionshuset härstädes i lördags. Efter en unisont sjungen sång inleddes sammankomsten av föreningens ordf. och ledare hr F. Ganström, med bibelläsning och bön. Föredrag hölls av evang. E. Magnusson över ämnet: "Guds två böcker". I övrigt upptog programmet duett-, solo- och växelsång, deklamation och berättelseläsning och utfördes detta till största delen av juniorer vilket de skötte på ett sätt som de ha heder av. Kaffe saknades givetvis inte, och efter inmundigande därav vidtog försäljning av en hel del vackra arbeten i lövsågning, broderi m. m., vilka juniorerna förfärdigat. Klubban sköttes som vanligt och med vanlig bravur av hr Larsson. Vid protokollet fungerade en av pojkarna i juniorföreningen.
Det var första gången föreningen hade vårfest med försäljning och lokaren hade, dagen till ära, smyckats till fest. Som avslutning på festen sjöngs unisont "Herre signe du och råde". Publiken var fulltalig.Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84