19370412 - Ny lärartjänst i Dalhems skoldistrikt.

Ny lärartjänst i Dalhems skoldistrikt.

Skolöverstyrelsen föreslår k. m:t medgiva, att inom Dalhems skoldisstrikt må inrättas en ny ordinarie folkskollärartjänst.Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82