19370412 - Landsbygden. Västkinde.

Landsbygden.

VÄSTKINDE, 12 april.
Kommunalstämma hölls här i går under ordförandeskap av folkskollärare Oscar Lithberg.
Därvid beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av samtliga under kommunen stående kassor. Till ledamöter av valnämden utsågos hrr A. E. Forslund, Klintegårda, Ant. Österberg, Mickelgårds, Sigfrid Bendelin, Norrgårda, och Edvin Andersson, Perstorp. Supleanter blevo hrr A. Nygren, Bläsungs, H. Lindell, Mickelgårds, och E. Lindell, Björkome. Att sköta överklagningen av vissa mantalsskrivningar utsågs kommunalnämdens ordförande hr A. Österberg, Nickelgårds.Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82