19370413 - Död. Emilia Unger.

Vår kära dotter och syster Änkefru Emilia Unger har stilla ingått i Guds sabbatsvila på Mora lasarett den 11/4 1937 i en ålder av 48 år; sörjd och saknad av oss, svärmoder, svägerska, släkt och vänner, samt Norrboda friförsamling.
Rodarve i Hogrän den 13/4 1937.
Josefina Pettersson.
Emma och August.
Anna och Elof.

Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83