19370413 - Föreläsningsverksamheten.

Föreläsningsverksamheten.

Den även här på Gotland högt uppskattade föreläsaren, folkskolinspektören, fil. d:r E. G. C. Brandt föreläser i Hemse torsdagen den 15, i Slite fredagen den 16, i Slintehamn lördagen den 17 och i Visby söndagen den 18 dennes. Föreläsningsämnet i Slite och Slintehamn betitlas "Intryck från Sovjet."Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83