19370413 - Sten Stures grundstötning vid Fårö.

Sten Stures grundstötning vid Fårö.

Sjöförklaring ägde på måndagen rum inför rådhusrätten i Malmö med anledning av ångaren Sten Stures av Trälleborg grundstötning utanför Fårö under resa från Hangö i Finland till England. Orsaken till grundstötningen, som ägde rum i ett drivisbälte och under tjocka, ansåg ångarens befälhavare, kapten Folke Johansson, vara att man kommit västligare än beräknat, beroende på den oerhört starka strömmen i Finska viken. Då båda sjöfartssakkunniga i rätten vitsordade även, att strömsättningarna i Finska viken och Östersjön vid denna tid på året äro oerhört starka och svårberäkneliga. Enligt kaptenens åsikt hade något kompassfel absolut icke orsakat olyckan, "Jag förstod ej, att vi råkat på grund, förrän jag såg hur sanden virvlade upp efter sidan, när vi slagit back", förklarade han, och förste styrmannen, som haft vakten vid tillfället, förklarade detsamma. Såväl denne som andre styrmannen ansågo liksom kapten Johansson, att den starka strömmen orsakat grundstötningen.Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83