19370421 - Fastighetsaffärer.

Fastighetsaffärer.

J. Jönssons sterbhus, Dalhem, har försålt sin egendom Björkhaga med levande och döda yttre inventarier till lantbr. Artur Johansson, Sanda, för 98,000 kr.
— Lantbrukaren Rudolf Nilsson, Tofta har försålt sin egendom Bjers till hr Martin Wallander, Dalhem, m. fl. för icke bekantgjort pris.
— Hr Jakob Stenström, Björke, har försålt sin fastighet vid Wallärs plats i Visby till fru Karin Johansson, Björke, för 130,000 kr.
— Byggmästaren Arvid Jacobsson, Visby, har försålt sin fastighet vid Follingboväg, Visby, till lantbr. Arvid Collberg, Follingbo, för 27,000 kr.
— Lantbr. Emil Pettersson, Hangvar, har försålt sin gård Tibbles till lantbr. Axel Lautin, Hörsne, för 20,000 kr.
— Lantbr. J. Johansson, Sanda, har försålt sin gård vid Gunilde till fröken Anna Ahlberg, Hörsne, för 20,000 kr.
— Hr Karl Pettersson, Visby, har försålt sin fastighet vid Bingeby i Visby till lantbr. J. Johansson, Sanda, för 15,000 kr.
— Lantbr. J. P. Johanssons och Hjalmar Johanssons sterbhus har försålt sin egendom Stenstu i Björke till hr Jakob Stenström för 160,000 kr.
Affärerna äro förmedlade genom J. Petterssons egendomsbyrå, Värnhem.Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90