19370422 - Skolresestipendier.

Skolresestipendier.

Sv. turistföreningen har beslutat utdela 11,600 kr. i stipendier till läroverk, folkskolor m. fl. läroanstalter. Visby högre allm. läroverk får 125 kr. samt Vallstena kyrkskola, 50 kr. (P.)Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 April 1937
Nr 91