19370423 - Auktionsuppbörd.

Auktionsuppbörd.

Likvid för inrop å lösöreauktionerna i M. Krusens sterbhus uppbäres måndagen den 3 maj kl. 11,301 å fröken Agda Petterssons Café i Havdhem.
Svante J. Lindström.



Gotlands Allehanda
Fredagen 23 April 1937
Nr 92