19370424 - Statsbidrag till torrläggningsföretag.

Statsbidrag till torrläggningsföretag.

Regeringen har anvisat anslag ur statens avdikningsanslag till Kalbjerga dikningsföretag i Fårö socken med 3,160 kr.Gotlands Allehanda
Lördagen 24 April 1937
Nr 93