19370427 - Hästpremieringarna.

Hästpremieringarna.

Resplan för hästpremieringarna innevarande år år nu fastställd och börjar i Gotlands län den 17- juli i Visby och slutar den 29 juli i Kräklingbo. Premieringarna äga rum i Tingstäde den 19, Hemse den 20, Burgsvik 21, Sanda 22, Lau 23, Visby (hingstpremiering) 24, Gerums korsgata 26, Eksta 27, Roma 28 samt Kräklingbo den 29 juli. Till ledamöter i premieringsnämden har k. m:t förordnat ryttmästare Edv. Cassel, ordförande, och godsägare J. Betjemann, Bettna, Från Gotland ingår konsulent B. Ljunggren i nämden.Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95