19370428 - HEMSE BIO - Ryska snuvan.

HEMSE BIO - Ryska snuvan.
Åke Söderblom, Edvin Adolphsson, Sickan Carlsson, Karin Swanström m. fl. i rollerna.

"En djärv, uppsluppen, fräck kvickhet i ord och bild." St. T.Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96