19370428 - Ved- och virkesauktion

Ved- och virkesauktion

i TINGSTÄDE.
Lördagen den 1 maj kl. 1 e. m. kommer genom offentlig auktion å sågplatsen vid Rosarve att försäljas plank, bräder, fyrkantvirke, takspån, kantribb, flo-, tvet- o. spånved samt på marken liggande grenar.
Betalningsanstånd till den 1 sept. d. å. med vanligt äganderättsförbehåll.
J. HÄGBOM.Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96