19370428 - Ved- och virkesauktion vid Moos

Ved- och virkesauktion vid Moos

i Stenkyrka.
Fredagen den 30 april kl. 2 e. m. låter Karl Andersson, Moos, försälja: bräder, plank, fyrkantvirke, tak, spån, flo- och spånved, stängselstolpar samt på marken liggande grenar.
Betalningsanstånd till den 1 oktober 1937.
Tingstäde den 27 april 1937.
John Hägbom.Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96