19370401 - Kvinnlig kurs vid folkhögskolan i Hemse.

Kvinnlig kurs vid folkhögskolan i Hemse.

En fristående kvinnlig kurs börjar vid folkhögskolan i Hemse den 3 maj. För deltagande i densamma hade vid anmälningstidens utgång anmält sig ett 30-tal elever, men tyvärr kunna icke mer än 24 mottagas denna gång.Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73