19370409 - Auktion i Ganthem.

Auktion i Ganthem.

ONSDAGEN DEN 14 APRIL kl. 11 f. m. låter ERNST JOHANSON, Båtels, till följe fastighetens försäljning och avflyttning från orm genom offentlig auktion försälja: 2 st. unga reaktionsfria mjölkko' 1 kalv, gödsvin, 60 st. höns. Redskap: kälkrack, arbetskälkar, dragkä:e, tippkärra, våg med vikter, 2 st. betfrösåningsmaskiner, skjuthacka, kraturssax, häcksax, transportflaskor, slipsten, sil och spannar, tjuder, hallredskap av olika slag, ämnesvirke, kycklingburar och nät, sparkstöttig, 250 st. 2" rör, regnmätare. Inre, såsom: Cedergrens orgel, ny, sängr, soffor, byråer, mat-, spel- och skrivbord, fot-, tak- och andra lampor, vestol med tillbehör, mek. mangel, spinnrock, nystlar, drickskärl, köttia, laggkärl, 60 lit. glasflaska, press, trädgårdsmöbler, flagga m. m., m. n.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 november 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80