19370409 - Får ej tillgodoräkna sig tidigare statstjänst.

Får ej tillgodoräkna sig tidigare statstjänst.

Skogsvaktaren vid under armförvaltningens vård stående jordbruks-och skogsfastigheter på Gotland E. Kärrbergh, Tingstäde, har för uppflyttning i löneklass anhållit om regeringens tillstånd att tillgodoräkna sig de 10 år han tidigare varit anställd i statens tjänst som stamanställd och i bränslekommissionen. Armförvaltningen avstyrker.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80