19370409 - Värmeledning i Folllingbo kyrka.

Värmeledning i Folllingbo kyrka.

Riksantikvarien har nu granskat uppgjort förslag till värmeledning i Follingbo kyrka. Förslaget synes honom vara i behov av en genomgripande omarbetning. Kyrkan är dessutom av sådant kulturhistoriskt värde, att omläggningen bör göras till föremål för särskilt ingående prövning. Riksantikvarien ifrågasätter därför, om inte byggnadsstyrelsen kan låta upprätta program för anläggningens utförande. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80